Raz do roku, jesienią Poznań zmienia się w prawdziwy tygiel niemal wszystkich dziedzin związanych z modą. Fotografia, rysunek, film, projektowanie, technologia… uff długo by wymieniać! Powodem całego zamieszania jest Art and Fashion Forum – niezwykłe wydarzenie w którym tym razem i ja mogłam wziąć pełny udział! Jako jednej z 10 osób w kraju, udało mi się zakwalifikować na warsztaty dziennikarskie Design & Fashion Writing prowadzone w ramach festiwalu przez szefową działu mody “ELLE”, Inę Lekiewicz. Ale zacznijmy od początku!AFF skupia kreatywne umysły już od 8 lat dzięki inicjatywie Grażyny Kulczyk, która jako mecenas sztuki  chętnie pomaga zaistnieć młodym talentom – sama dysponuje zresztą unikatową kolekcją o wartości ponad 100 mln euro (!). Żeby dostać się na wybrane warsztaty wystarczy załadować swoje zgłoszenie na stronie festiwalu i czekać na uśmiech losu… albo raczej jurorów 😉 Dlaczego warto spróbować? Oprócz prestiżowych nagród jak kursy w Central Saint Martins czy staży u partnerów wydarzenia, AFF to niepowtarzalna okazja do spotkania ze światowej sławy specjalistami z dziedziny mody, designu i e-commerce, występujących tam w roli nauczycieli. W poprzedniej edycji warsztaty prowadził  między innymi sam Scott Schuman z bloga The Satorialist!AFF has been summoning creative minds since 8 years now, thanks to Grażyna Kulczyk’s initiative, who, as an art patron, eagerly helps young talents to have their moment – she has a unique collection of her own, which, apparently is worth 100 million euro (!). All you need to do in order to get a workshop spot is to sign up on the festival’s page and be in luck… or the jury’s grace 😉 Why is it worth a try? Apart from prestigious awards like courses at Central Saint Martins or internships with the partners of the event, AFF is a unique occasion to meet the world’s most famous fashion, design and e-commerce experts, who are invited to be mentors. The last edition of the workshops was conducted by, among others, Scott Schuman from ‘The Satorialist’ himself!

Once a year in fall Poznan changes into a real melting pot of almost every branch of fashion. Photography, drawing, design, film-making, technology… it would take long time to name them all. The reason of the whole fuss is Art and Fashion Forum – an incredible happening, in which I had an opportunity to take part as well this time! As one of 10 people in the country I managed to qualify for journalistic Design&Fashion Writing workshops, chaired by the Head of the Department of Fashion, Ina Lekiewicz. But let’s start from the beginning!A jak wyglądała obecna edycja? Przede wszystkim skupiona była wokół hasła “Chic Geek”. Moda i technologia to dziedziny wcale nie tak odległe jakby się to mogło wydawać. Bywa, że drukarki 3D wypierają maszyny do szycia, a sklepy internetowe z powodzeniem zastępują tradycyjne butiki. Szkolny styl lansowany niegdyś jedynie przez Miuccę Pradę przerodził się w globalny trend. Modne jest już nawet samo bycie nerdem (BAZZINGA! ;D). W końcu doczekaliśmy czasów kiedy ‘inteligencja jest sexy’ 🙂 Naczelnym mentorem, który wprowadzał nas w tajniki zagadnień brandingu (budowy marki) był Bradford Shellhammer. Amerykanin został okrzyknięty jednym ze „100 najbardziej kreatywnych ludzi biznesu” i uchodzi za geniusza internetowych przedsięwzięć. Widzieliście, że jego sklep internetowy Fab.com zdobył pierwszy milion użytkowników szybciej niż Facebook? Nic dziwnego, że projekt został wyceniony na… miliard dolarów! Oprócz wspólnego selfie (musiałam!) udało mi się przeprowadzić z Bradfordem wywiad. Szczegóły wkrótce 🙂
What did this edition look like? First of all, it the main theme was “Chic Geek”. After all, fashion and technology are not so far away from each other as it might seem. 3 D printers sometimes force out sewing machines and online stores are successfully replacing traditional boutiques. The college style, which used to be promoted only by Miucca Prada, has turned into a global trend. You don’t only need to be a geek to be fashionable (BAZZINGA! ;D). The times have come in which ‘intelligence is sexy’. 😉 Our head mentor, who introduced us to the secrets of branding (brand building) was American – Bradford Shellhammer. He was proclaimed one of the “100 Most Creative People in Business” and is concerned to be a genius when it comes to online undertakings. Did you know that his online store, Fab.com got its first 1 million users faster than Facebook? No wonder then that it’s been valued… at a billion dollars! Besides a selfie (I had to!) I managed to interview him. The details are coming soon 🙂
Podczas gdy Bradford przewodził drużynie start-upowców, pilnie szlifowałam dziennikarski warsztat pod okiem Iny Lekiewicz. Był to jeden z najintensywniejszych tygodni mojego życia od kilku miesięcy, dodatkowo miałam okazję przypomnieć sobie jak czuje się student, który tuż przed sesją po raz pierwszy otwiera książkę. To jest jak jazda na rowerze – nigdy się tego nie zapomina – zupełnie jak Sita i rok nauki w tydzień ;))) Prowadząca ani przez chwilę nie wypuszczała nas z ognia zadań, pokazując nam tym samym próbkę realiów pracy redakcji. Na szczęście trafiła mi się fantastyczna grupa, która skutecznie umilała trud pracy. Nie wszystkie z moich ‘drużynowych’ dziewczyn zajmują się modą na co dzień, ale łączyła nas wspólna pasja do tego tematu. Stworzyłyśmy rewelacyjną, wspierającą się ekipę a miłe wspomnienia potęguje fakt, że od każdej z nich miałam przyjemność czegoś się nauczyć. W końcu nic tak nie pobudza umysłu jak kreatywna mieszanka ludzi i żywe dyskusje!

While Brad was leading the start-up team, I was diligently working in my journalist workshops, supervised by Ina Lekiewicz. It was one of the most intense weeks of my life and I additionally had the opportunity to recall what a student, who opens his book for the first time right before the exam session feels like. It’s like a bike ride – you can never forget that – exactly like Sita and a year of studying in a week ;)) Our mentor wouldn’t even give us a free minute, showing us the reality of working in an editor’s office at the same time. Luckily I was in a great team, which was successfully making the work more pleasant. Not all of my ‘team’ girls are dealing with fashion of a daily basis, but it was the passion for it that united us. We created a fantastic, supporting team and it is all intensified by the fact that I had a pleasure to learn something new from each of them. After all, there’s nothing more stimulative for your imagination than a creative mixture of people and lively discussions!

 

Podczas warsztatów przygotowywałyśmy opisy trendów, teksty shoppingowe, uczyłyśmy się pisać newsy. Finalnym zadaniem był artykuł związany z modą, który będzie w jakiś sposób wychodził od roku 94. Zdradzę, iż mój tekst nosił tytuł “Kolor kofeiny” i dotyczył – jak się pewnie domyślacie –  koloru 😉 Ilustracje do tekstu wykonała Julia Lewandowska, a ja zagłębiłam się w symbolikę czerwieni nie tylko w sferze mody, ale także filmu i po prostu życia ogólnie. Mam nadzieję, że chętnie przeczytacie! 🙂 Chociaż podczas tych siedmiu dni ilość spożytej przeze mnie kofeiny mogłaby zasilić małą fabrykę, jestem ogromnie szczęśliwa, że byłam częścią tegorocznego AFF. Wspaniali ludzie, praktyczne wskazówki i spotkania z mistrzami fachu to wartości nieocenione – zdecydowanie polecam!

During the workshops we had the possibility to describe trends, shopping notes, write news. The final task was to write an article connected with fashion, and originating in the year ’94. I’m going to reveal that mine was entitled “The color of caffeine” and concerned – as you already might be suspecting – the color itself 😉 I decided to immerse into the symbolics of red not only when it comes to fashion but also film and life in general. I hope you’d read it willingly! 😉 Although during those seven days the quantity of caffeine absorbed by me could have supplied a small factory, I’m really happy that I was a part of this year’s AFF. Wonderful people, practical hints, meeting experts – priceless – I definitely recommend that!