in Fryzury, Uroda

KROK PO KROKU: 3 SPOSOBY NA TURBAN

I. ARABSKI

II. SŁOWIAŃSKI

III. AFRYKAŃSKI

 

35 comments

Skomentuj

in Bez kategorii

STEP BY STEP: 3 DIFFERENT WAYS OF HANDLING A TURBAN

I. ARABIC

II. SLAVIC

III. AFRICAN

Skomentuj

Zamknij