in Miejsca

PRZEGLĄD MIEJSC: SHOWROOMY – TAILOR MADE PR

ŚWIAT WEDŁUG BARBIE

Lalce Barbie zbudowały dom, Polakom pokazały Jeremy`ego Scotta, a salę konferencyjną zamieniły na showroom. Chociaż pracują z największymi markami, same mówią: „najważniejsze jest flow!”.

DOMEK DLA LALKI

Agencja Tailor Made PR zajmuje się „komunikacją szytą na miarę” – ich kampanie to zwykle strzał w dziesiątkę! Założycielki, Marta Polakow i Magda Gąsiewicz, wyszły z przeświadczenia, że reklamy powinny być tak samo spersonalizowane, jak np. biżuteria. Najlepiej, zawsze zaskakujące! Dlatego nikogo już nie dziwi, że w środku lata kurier rozwozi po redakcjach magazynów dmuchane palmy od Original Source, a Kuba Wojewódzki dostaje w prezencie lalkę z własną podobizną 😉 Dziewczyny stworzyły pierwszy polski showroom Barbie i przyznaję, że to prawdziwa kraina dziewczęcej słodyczy! 🙂 Jej mocnym punktem jest pudełko na lalkę, przeskalowane do wymiarów dorosłego człowieka. Nie znajdziecie w nim słynnej, zabawkowej it-girl, ale możecie wejść do środka i zrobić sobie zdjęcie 😀 W showroomie nie tylko zabawicie się we współczesną Barbie, ale też napijecie kawy i poplotkujecie. Nie brakuje tu niczego: jest świetnie wyposażona toaletka, brokatowe buty na obcasach i albumy z Barbie jako ikoną mody. Okazuje się, że nie tylko mnie to urzekło. Wciąż zdarza się, że ktoś dzwoni z pytaniem, czy w pokoiku można zrobić sesję zdjęciową z okazji wieczoru panieńskiego 😉

W Tailor Made PR można się poczuć jak w filmie „Barbie i Akademia Księżniczek”. Jest tu wszystko: od różowych przyborów kosmetycznych po brokatowe szpilki!

tailor madetailor madetailor made

 

W Tailor Made mają też przestrzeń dedykowana innej firmie zabawkarskiej – Fisher-Price. Zapraszają tam blogerów parentingowych (czyli blogerów-rodziców) i dziennikarzy, zajmujących się tematyką dziecięcą. Wśród kolorowych zabawek o sprawach najmłodszych rozmawia się znacznie lepiej, niż przy biurku 🙂 Zaledwie drzwi obok znajduje się nie mniej kolorowy showroom Adidasa. Styliści wpadają tu po ubrania z nowych kolekcji, wykorzystywane potem do sesji zdjęciowych w magazynach. Ciekawostką jest, że kiedy w 2010 roku dziewczyny po raz pierwszy zaczęły promować w Polsce kolekcje Jeremy`ego Scotta dla Adidasa, dziennikarze pytali: „Jeremy KTO?!”. Teraz trudno to sobie wyobrazić 😀 Podobno do Tailor Made wciąż przychodzą klienci, mylący showroom z klasycznym sklepem. Pewien pan przyszedł nawet kupić kurtkę, którą jego żona wypatrzyła na zdjęciu w którymś z czasopism, bo ubranie podpisano „z Tailor Made PR”, więc gorliwy małżonek zrozumiał to opacznie 😉 Wy, jeśli czytacie „Branżową Modomowę”, na pewno wiecie już, że w showroomie możecie tylko zobaczyć lub wypożyczyć najnowszą kolekcję do sesji zdjęciowej.

tailor madetailor madetailor made

RAZEM LEPIEJ

Tutaj nie tylko o Barbie można pisać bajki 🙂 Historia powstania agencji to też dobry materiał dla scenarzysty z Hollywood. TMPR to życiowe przedsięwzięcie dwóch przyjaciółek. W dodatku takich, które są nierozłączne od liceum! Marta i Magda poznały się w szkolnej ławce i od tamtej pory nie potrafią zasnąć, jeśli przynajmniej nie pogadają chwilę przez telefon 😀 Chociaż szkołę skończyły dawno temu, ich drogi nigdy się nie rozeszły. Wręcz przeciwnie! Życiorysy mają zbieżne w tylu punktach, że czasem aż trudno uwierzyć, że to nie legenda wymyślona przez pomysłowego specjalistę od PR-u 😉 Marta pierwszą pracę znalazła w radiu, Magda – w telewizji. Kiedy Magda przeniosła się do sektora PR, Marta akurat też się przebranżawiała. Dzisiaj się śmieje, że inaczej nie miałyby o czym sobie opowiadać 😀

Marta i Magda poznały się w pierwszej klasie liceum i od tamtej są nierozłączne. Chociaż na co dzień prowadzą razem firmę, wieczorami nadal lubią sobie zwyczajnie poplotkować.

Wprawdzie były zatrudnione w różnych agencjach, ale w pewnym momencie zaczęły pracować dla tego samego klienta. Spotykając się prywatnie na kawie, okazało się, że rozmowa o zawodowych doświadczeniach też sprawia im przyjemność. I chyba zaczęła przynosić wymierną korzyść, bo w 2008 roku zapowiedziały sobie uroczyście: „za pięć lat własna firma!”. Nie przyszło im wtedy do głowy, że ich agencja ruszy już w 2010 roku 🙂  Sukces nie przyszedł jednak sam z siebie! Dziewczyny jak nikt inny nadają się do tego niełatwego biznesu. Są serdeczne i otwarte, a do tego silne. Świadczy o tym nie tylko TO zdjęcie, ale również spora ekipa pracowników i ciągle powiększające się portfolio ze zrealizowanymi projektami 😉 Już od początku działania firmy zleceń było tyle, że Marta wróciła do pracy zaledwie trzy miesiące po porodzie! Chociaż szefowe mają dwa odmienne charaktery, ich priorytety pozostają takie same. Rozmawiają o każdym problemie i wciąż, jak przed laty, chodzą pogadać do kawiarni na Chmielną. Magda jest nawet chrzestną Kajtka, syna Marty – wszystko zostaje w rodzinie!

tailor made tailor made

ETAT W INTERNECIE

Jeśli w firmie potrzebny jest pracownik, Tailor Made PR zamieszcza ogłoszenie na Facebooku. Zawsze szukają kogoś ciekawego i z charakterem, ale przede wszystkim słuchają swojej intuicji. Wiedzą, że nikt nie zajmie się kampanią marki Fisher-Price lepiej niż mama, która z własnego doświadczenia wie, czym lubią bawić się dwulatki. Nikt też nie zrozumie potrzeb stylistów tak dobrze, jak obeznany z modnymi miejscówkami trendsetter. Czyżby Lwica Salonowa miała szansę na etat? 🙂 W Tailor Made nie ma dużej rotacji pracowników. Klienci przyzwyczajają się do jednej osoby i to z nią chcą być w stałym kontakcie. Praca w takiej agencji to marzenie niejednego pasjonata Internetu! Berenika, jeden z agencyjnych PR-owców, często przeczesuje sieć w poszukiwaniu informacji o produktach, którymi firma się „opiekuje”. Jeśli natknie się na blogera narzekającego na swoim fan page`u, że skończył mu się żel pod prysznic… zdarza się, że wysyła mu zapas kosmetyków Original Source z notką: „Widziałam, że Ci zabrakło ;)”. W tej pracy trzeba być na bieżąco! Marta zdradziła mi, że z chęcią stworzyłaby teraz showroom biżuterii. Cóż, w takim razie już planuję wstawić tam łóżko! 😀

tailor made tailor made

17 comments

Skomentuj

in Bez kategorii

PLACES REVIEW: SHOWROOMS – TAILOR MADE PR

A BARBIE WORLD

They built a home for Barbie, showed Jeremy Scott to Polish people, and changed a conference room into a showroom. Although they work with biggest brands, they say: “flow is the most important thing!”

A DOLL HOUSE

The Tailor Made PR Agency does „tailor made communication” – their campaigns usually hit the jackpot! The founders’, Marta Polakow’s, and Magda Gąsiewicz’s motto is that ads should be as personalized as, for example, jewelry. And, always surprising! That’s why nobody finds it surprising nowadays that during the summer a currier delivers blown palm trees to publishing houses, and Kuba Wojewódzki gets a doll looking exactly like him as a present  😉 The girls created the first Polish Barbie showroom and I have to admit that it’s a real land of girly sweetness! 😉 It’s biggest asset is an adult person size doll box. You won’t find the famous, toy like it-girl, in it, but you can go inside and take a picture 😀 In the showroom you can not only become the contemporary Barbie, but also drink coffee and gossip. You’ll have everything you need: a perfectly supplied dressing table, glittery high heels, and Barbie as a style icon albums. It turns out that it wasn’t the only thig that captivated me. It constantly happens that people call to ask if they could make a hen night photoshoot in the room 😉

In Tailor Made PR you can feel like in the “Barbie: Princess Charm School.” There’s everything you need here: from pink cosmetics accessories, to glittery stilettos!

tailor madetailor madetailor made

In Tailor Made there is also an area dedicated to other children toys company – Fisher-Price. They invite parenting bloggers (blogger-parents) and journalists writing about kids. It’s much better to talk about the business of the youngest among colorful toys than next to a desk 😉 Just a door away there is an equally colorful Adidas showroom. Stylists come here for new collections clothes, used for photoshoots in magazines. What’s interesting is that in 2010 the girls started promoting Jeremy Scott’s collection for Adidas for the first time in Poland,the journalists were like: “Jeremy WHO?”. Now it’s hard to imagine. tilor Made is still visited by clients who mix up a showroom with a regular store. One man even came to get a jacket, which his wife found in one of the magazines, as the item was signed “Tailor Made PR”, so the partner must have misunderstood 😉 You, if you read “Let’s Talk Fashionspeak”, must already know that in a showroom you may only see or rent the newest collection for a photoshoot.

tailor madetailor madetailor made

BETTER TOGETHER

One could write stories not only about Barbie 😉 The story of the agency is a true Hollywood material. TMPR is a life enterprise of two friends. Ones that are inseparable since high school! Marta and Magda met sitting at the same table at school and ever since they can’t fall asleep, unless they talk on the phone for a while 😀  Even though they graduated a long time ago, their paths never split. On the contrary! Their CVs are alike in so many ways that sometimes it’s hard to believe that it’s not a legend created by a creative PR specialist. When Magda decided to move to the PR branch, Marta was doing the same. Today they laugh that otherwise they wouldn’t have anything to tell each other 😀

Marta and Magda met in their first grade of high school and ever since they’ve been inseparable. Even though on a daily basis they run a company together, they still like to meet up for a coffee in the evening.

They were hired by different agencies, yet started working for the same client at the same time. Meeting for a coffee they realized that they also like talking about their professional experience. And it also started bringing them profits, as in 2008 they promised to eachother: “Our own company in 5 years!” That time they dodn’t know that their agency will start working as early as in 2010 😉 The success wasn’t that easy to achieve, though! The girls are the right people in the right place, as the business is very demanding. They’re kind and open, and, on top of that, strong. It’s not only THIS picture that proves that, but a big amount of staff and constantly growing portfolio with new projects 😉 Ever since the company started working there were so many orders that Marta had to come back to work as quickly as three months after labor! Even though the boss’ characters are slightly different, their priorities remain the same. They talk about every problem and up to now, just like many years ago, they go to talk in a café in Chmielna street. Magda is even Kajtek’s, Marta’s son godmother – everything stays in the family!

tailor made tailor made

AN INTERNET POSITION

If there’s an employee needed in the company, Tailor Made PR place san advertisement on Facebook. They always look for someone interesting and with a character, yet, above all, they always listen to their hearts. They know that no one could take care of Fisher-Price campaign better than a mother, who, from her own experience knows what 2 year olds like to play with. Noone understands the needs of stylists as good as a trendsetter, familiar with fashionable spots. Does our Party Animal have a chance to shine here? 😉 Tailor Made’s employees don’t change their workers very often. The clients get used to one person and want to be with them in constant touch. Working in such an agency is many Internet people’s dream! Berenika, one of the agency’s PR manager, very often goes through Internet looking for products that the company is taking care of. If she encounters a blogger, complaining that he’s out of his shower gel… she very ofthen sends him/her a new set with a note saying: “I saw that you’re out” 😉 You have to keep up the trends! Marta revealed that she’d love to create a jewelry showroom right now. Well, if so, I’m planning on putting my bed in there! 😀

tailor made tailor made

Skomentuj

Zamknij