Chcesz dowiedzieć się więcej na własny temat? Test Myers-Briggs, popularnie nazywany “16 typami osobowości” to doskonała metoda, żeby sprawdzić, jakie cechy u Ciebie dominują i w jaki sposób wpływa to na Twoje życie. Poznaj historię słynnego testu na osobowość, którego genezą są prace Carla Gustava Junga i sprawdź, jakim jesteś typem!

Test Myers-Briggs. Krótka i fascynująca historia testu “16 osobowości”

Każda metoda, pozwalająca na wgłąb w siebie i analityczne spojrzenie na własną osobowość, jest cenna. Dzięki takim sposobom, jak testy osobowości czy Enneagram, który szczególnie cenię, można efektywniej pracować nad sobą, dostrzegać pułapki i błędy myślenia, wykorzystywać własny potencjał, efektywniej zarządzać energią i talentami. Korzystanie z tego typu rozwiązań ma odniesienie nie tylko w duchowym wzrastaniu, ale też w zupełnie pragmatycznym aspekcie: pozwala szukać odpowiedniego zajęcia, zmienić pracę na lepszą, budować fajne zawodowe (i nie tylko!) relacje, przyciągnąć do swojego życia finansową (oczywiście między innymi) obfitość.

Jednym ze skutecznych narzędzi tego typu, cieszących się rosnącą popularnością jest test Myers-Briggs (MBTI, Myers-Briggs Type Indicator), popularnie nazywany testem “16 osobowości”. To kwestionariusz samoopisowy wskazujący na preferencje w sposobie postrzegania świata i podejmowanie decyzji. Bazuje na koncepcji szwajcarskiego psychiatry i psychologa głębi Carla Gustawa Junga, który na podstawie swoich licznych badań zaobserwował, że ludzie mają różnorodne, ale dające się zamknąć w pewnych ramach preferencje dotyczące kierowania energią i jej odzyskiwania, a także sposobu gromadzenia informacji czy podejmowania decyzji. Jung opisał 8 typów osobowości, a kontynuatorkami jego osiągnięć w tej dziedzinie były Isabel Briggs Myers i jej matka Katherine Cook Briggs. Rozbudowały one hierarchię poszczególnych preferencji w każdym z typów osobowości i dodały ważny aspekt: wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego.

1. KOSZULKA AliExpress | 2. MASECZKA AliExpress

Typy osobowości według testu Myers-Briggs. Adwokat, Doradca, a może Entuzjasta? Dowiedz się, kim jesteś!

Jak sprawdzić, jakim typem osobowości jesteś według słynnego testu Myers-Briggs? Wystarczy, że wykonasz darmowy test na stronie, którą podlinkuję w dalszej części. Zanim jednak przystąpisz do odpowiadania na testowe pytania, dowiedz się więcej na temat 16 osobowości, które opisane są w czteroliterowych wynikach testu.

Według Myers i Briggs różnice w zachowaniu różnych ludzi można opisać przede wszystkim przez cztery podstawowe wymiary.

Wymiar E-I odpowiada na pytania: 

 • Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę? Wymiar E–I

Ekstrawersja (z języka angielskiego extraversion) i introwersja (introversion) dotyczą tego, gdzie kierujesz swoją energię i uwag:ę na zewnątrz, czy na wewnętrznym świecie własnych myśli, pomysłów i doświadczeń.

Wymiar S-N odpowiada na pytanie:

 • W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz? 

Poznanie (sensing) i intuicja (intuition) w teście 16 osobowości dotyczy tego, czy wolisz zbierać namacalne i konkretne informacje, czy zdecydowanie wolisz koncentrować się na całościowej syntezie i powiązaniach między poszczególnymi faktami?

Wymiar T-F odpowiada na pytanie:

 • W jaki sposób wolisz podejmować decyzje?

Myślenie (thinking) i odczuwanie (feeling) w teście Myers-Briggs dotyczy obszaru podejmowania decyzji i tego, czy kierujesz się wtedy logiką i sprawiedliwym osądem, czy też wolisz subiektywny proces, w którym liczy się ogólna harmonię i wartości, jakie wyznają w danym procesie zaangażowane osoby?

Wymiar J-P odpowiada na pytania:

 • Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? 

Osądzanie (judging) i obserwacja (perceiving) dotyczy tego, jak radzisz sobie z życiem. Czy w sposób zaplanowany, bazując na podejmowaniu decyzji i realizowaniu planu, czy wolisz styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje, elastyczny i bardziej swobodny?

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs ludzi można podzielić na szesnaście typów, określanych jako typologia ID16. Warto jednak pamiętać, że wynik testu nie jest żadną “metką”, z którą będziesz żyć już zawsze. Typy osobowości mogą zmieniać się w czasie, z różnych powodów (takich jak chociażby praca nad sobą w procesie samorozwoju). Jakie są więc typy osobowości według testu Myers-Briggs? Znajdziesz je poniżej, ale pamiętaj, że w rozmaitych opracowaniach mogą się one różnić nazewnictwem. 

 • Administrator (ESTJ), czyli Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia. Osoba, która łączy ekstrawersyjne myślenie z introwersyjną percepcją. Jest skoncentrowana na świecie zewnętrznym, racjonalna i myśląca logicznie. Lubi rozpatrywać sprawy w konkretny sposób, w oparciu o prawa i tradycje, własne normy. Są szczerzy i wierni swoim przekonaniom, ale bywają też mało wrażliwi na emocje innych i zbyt szczegółowi. Lubią szybko widzieć efekty własnej pracy.
 • Adwokat (ESFJ), czyli Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia. Osoba taka łączy ekstrawersyjne czucie z introwersyjną percepcją. Koncentruje się na świecie zewnętrznym, opierając się na swoich uczuciach i własnym systemem wartości. Kochają ludzi, mają dar ich przyciągania. Mają szacunek do porządku i praw, czują się najlepiej w zorganizowanej społeczności.
 • Animator (ESTP), czyli Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator. Osoba taka łączy ekstrawersyjną percepcję z introwersyjnym myśleniem. Jest otwarta, towarzyska, bywa spontaniczna, lubi żyć tu i teraz, często jest skłonna do ryzyka.
 • Artysta (ISFP), czyli Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Obserwator. Osoba o tym typie osobowości jest introwertykiem kierującym percepcję i działania na własne myśli, emocje, a interpretację bodźców i wrażeń zmysłowych – na otoczenie. Ten typ osobowości jest świetnym obserwatorem, słuchaczem. Jest serdeczny, empatyczny, rozumiejący. Wolą spędzać czas w pojedynkę bądź z najwierniejszymi przyjaciółmi zamiast na hucznych imprezach.
 • Doradca (ENFJ), czyli Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia. Osoba taka wyróżnia się charyzmą i zdolnościami przywódczymi. Często zajmuje pozycję lidera, jest altruistyczna, potrafi dostrzec potrzeby innych. Świetny organizator i osoba, za którą inni podświadomie pragną podążać.
 • Dyrektor (ENTJ), czyli Ekstrawersja, Intuicja, Myślenie, Osądzanie. Osoba tak brnie do przodu, jest urodzony liderem zorientowanym na sukces. Jest bezustannie zmotywowana i potrafi zmotywować do działania innych. Potrafi odnajdywać talenty i potencjał w innych, ceni sobie odwagę i wyzwania. Czasami może sprawiać wrażenie nieczułej i agresywnej, bo najczęściej jest zdystansowana do własnych emocji czy przemyśleń niezwiązanych na przykład z biznesem.

1. KOSZULKA AliExpress | 2. KOSZULKA AliExpress

 • Entuzjasta (ENFP), czyli Ekstrawertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator.  Typ ten  jest ekstrawertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący. Osoby o tym typie osobowości cechuje ekstrawersja, kierowanie percepcji i działań na otaczający świat i ludzi. Osoby z tym typem osobowości charakteryzowane są jako ludzie kreatywni, charyzmatyczni, spontaniczni, asertywni. Osoby takie często zostają aktorami czy malarzami. 
 • Idealista (INFP), czyli Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator.  Typ ten jest introwertywny z przewagą uczuć, opierający się na intuicji i obserwacji, Osoby takie lubią skupiać się na własnych myślach i emocjach. Idealista jest lojalny, lubi żyć z jasno określonym celem, który mu przyświeca.
 • Innowator (ENTP), czyli Ekstrawertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator. Osoba taka lubi otaczać się gronem znajomych osób, skupiają uwagę na całokształcie zamiast na poszczególnych detalach. Często stawia myślenie nad emocje, a obiektywne wartości (na przykład prawo) nad własnymi preferencjami. Najczęściej też wstrzymuje się z zerojedynkowymi osądami, aż nie nabiorą pewności wobec jakiejś sprawy. 
 • Inspektor (ISTJ), czyli Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia. Osoba o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym myśleniem. Jest skoncentrowana na wnętrzu, rozpatruje sprawy w bardzo konkretny sposób. Lubi spokojne życie, jest raczej cicha i wycofana. Mają duże poczucie obowiązku, pracują metodycznie i niestrudzenie, więc często świetnie sobie radzą w codzienności. Wierzą w oparcie w prawie i kodeksach, ale miewają problem z wyrażaniem własnych emocji.
 • Logik (INTP), czyli Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator. Osoba o tym typie  jest introwertykiem intuicyjnym i obserwującym. Zawsze stawia na logikę, jest powściągliwa, potrafi się dostosować do zmiennych sytuacji, lubi teoretyzować (o ile problem ją zainteresuje). Bywa geniuszem, kocha tworzyć nowe, nawet abstrakcyjne koncepcje. Może mieć problem z nawiązywaniem relacji z innymi.
 • Mentor (INFJ), czyli Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Osądzający. Ten typ osobowości cechuje się przede wszystkim lojalnością, zaufaniem do innych. empatią, intuicją. Osoby takie są idealistami, zdeterminowanymi w swoich działaniach. Świetnie czytają ludzkie uczucia, są oddani wobec bliskich, ale źle znoszą krytykę.
 • Opiekun (ISFJ), czyli Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia. Osoby o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym czuciem. Przede wszystkim są one skoncentrowane na wnętrzu. Są cierpliwi, mili, cenią sobie współpracę. Nieustannie pochłaniają informacje na temat ludzi i sytuacji, które są dla nich ważne. Mają silne poczucie odpowiedzialności, doskonale rozumieją emocje własne i innych, ale niespecjalnie lubią chwalić się tą umiejętnością. Bywają przepracowani i nie przepadają za krytyką, która ich demotywuje.
 • Praktyk (ISTP), czyli Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator. Osoby o tym typie łączą introwersyjne myślenie z ekstrawersyjną percepcją. Przede wszystkim są skoncentrowane na wnętrzu, gdzie zajmują się sprawami racjonalnie i logicznie. Lubią wszystko przemyśleć i zastosować logikę do rozwiązywania problemów. Przepadają za przygodami i testowaniem samym siebie w różnych sytuacjach. Zwykle mają dobry zmysł techniczny, lubią chodzić własnymi ścieżkami, są optymistyczni. 
 • Prezenter (ESFP), czyli Ekstrawersja, Poznanie, Odczuwanie, Obserwacja. Osoby takie są towarzyskie, przyjazne i tolerancyjne. Kochają ludzi i uwielbiają nowe doświadczenia. Są żywiołowi i zabawni. Lubią być w centrum zainteresowania. Żyją chwilą teraźniejszą, starając się uczynić swoje życie ciekawym i ekscytującym. ESFP posiadają bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i w sytuacjach konfliktowych często pełnią rolę rozjemców.
 • Strateg (INTJ), czyli Introwersja, Intuicja, Myślenie, Osądzanie. Osoby o takim typie mają typowo analityczny umysł.Wolą pracować sami i bywają mniej towarzyskie od innych typów. Są jednak gotowi przejąć inicjatywę, na przykład kiedy nikt inny nie chce zagrać roli lidera bądź się w niej nie sprawdza. Z reguły są osobami praktycznymi, bardzo logicznymi i kreatywnymi. Nie przepadają za nadmiernym eksponowaniem emocji, na przykład płaczliwością. 

Warto też mieć na uwadze, że 16 typów osobowości dzieli się na cztery podstawowe grupy:

 • Racjonaliści (lub inaczej Analitycy): INTJ, INTP, ENTJ, ENTP
 • Idealiści (lub inaczej Dyplomaci): INFJ, INFP, ENFJ, ENFP
 • Opiekunowie (lub inaczej Strażnicy): ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ
 • Odkrywcy: ISTP, ISFP, ESTP, ESFP

GDZIE ZROBIĆ TEST MBTI, CZYLI KWESTIONARIUSZ 16 OSOBOWOŚCI?

W internecie dostępnych jest kilka darmowych testów, które pozwalają Ci sprawdzić, którym z 16 typów osobowości jesteś. Ich twórcy podkreślają, że tworząc swoje narzędzia, bazują na tak cennych opracowań, jak “Typy psychologiczne” Junga czy “Gifts Differing” Isabel Briggs Myers. Podkreślają też, że podobnie jak w przypadku profesjonalnych, dokładnych testów bazujących na typologii jungowskiej, również te darmowe internetowego kwestionariusze “poddawane są kontroli statystycznej i walidacji w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników”. Co więcej, autorzy testów MBTI dostępnych w sieci “posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią oraz badaniem osobowości”. Warto jednak pamiętać, że żaden z tego typu kwestionariuszy nie jest w stanie z całkowitą dokładnością i rzetelnością ocenić Twojej osobowości,. Warto samodzielnie sięgnąć po dorobek Myers, Briggs czy Junga, który pozwoli Ci krytycznie przeanalizować uzyskany w teście wynik.

Gdzie zrobić darmowy test MBTI w języku polskim? Szczególnie polecam te dwie strony:

Możesz też skorzystać z płatnych rozwiązań, zdecydowanie bardziej dokładnych, dających Ci dodatkowe możliwości przeanalizowania wyników, a nawet uzyskanie certyfikatu trenera MBTI, umożliwiającego Ci pracę z kwestionariuszem Myers-Briggs z innymi ludźmi.

Daj znać, jakim typem Ty jesteś i co najbardziej w sobie lubisz!