Świadomość,

RYTUALNE TATUAŻE W RÓŻNYCH KULTURACH ŚWIATA – KTÓRE Z TRADYCJI PRZETRWAŁY DO DZIŚ?