Świadomość,

CZYM SĄ PRZEKAZY TRANSGENERACYJNE? JAK LOSY PRZODKIŃ I PRZODKÓW WPŁYWAJĄ NA NASZE ŻYCIE