Świadomość,

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – JAK JĄ ĆWICZYĆ, BY LEPIEJ REAGOWAĆ NA PROBLEMY